CTA_ebook_ERPChangeMgmt.jpg

Waarom dit boek?

Een nieuw ERP-systeem implementeren vergt zware inspanningen van een organisatie. Het zorgt ook voor vragen en onzekerheid bij veel werknemers. Soms staan gebruikers echt afkerig tegenover de introductie van (nieuwe) ERP-software. Dat kan tot gevolg hebben dat het project niet op tijd of binnen budget wordt opgeleverd, anders verloopt dan gepland, of de verwachtingen niet kan inlossen.

ERP-projecten zijn verandertrajecten ‘pur sang’. Aandacht voor het ‘change’ aspect van een ERP-implementatie is cruciaal gebleken voor het succes ervan. Verandermanagement helpt bedrijven beter om te gaan met de angst voor en weerstand tegen vernieuwing.

In dit ebook willen we CEO’s, en andere C-level profielen, een aantal tips aanreiken die hen helpen een solide verandermanagementplan op te stellen. Al deze tips zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring met ERP-projecten in diverse types ondernemingen, van de kleine KMO tot de grote multinational.

Deel Ebook

    

Download Ebook