CTA_ebook_ERPImplementerenBigBang.jpg

Waarom dit boek?

ERP-projecten worden grosso modo op twee verschillende manieren geïmplementeerd en opgeleverd. Ofwel wordt het héle systeem, met alle toeters en bellen, van het ene moment op het andere ‘live’ gezet, en verdwijnt de oude software per direct richting prullenmand. Ofwel wordt het project opgeleverd in fases, waarbij de klant kiest welke processen of vestigingen eerst worden geautomatiseerd.

Als implementator van ERP-systemen krijgen we vaak de vraag: welke methode is de beste? Welke de duurste? En wat zijn nu precies de voor- en nadelen van beide methodes?

We kunnen niet zomaar stellen dat gefaseerde projecten betere resultaten opleveren of minder risico inhouden dan big bang-trajecten, of omgekeerd. De ervaring leert ons dat elke methode zijn voor- en nadelen heeft, en dat het er voor bedrijven op aan komt te bepalen wat het meeste doorweegt in de organisatie.

Door zich goed bewust te zijn van de nadelen van beide, kunnen bedrijven ook concrete stappen nemen om die zoveel mogelijk in te perken.

Tijd voor een overzicht!

Deel Ebook

    

Download Ebook