MockUpCover_ERP-verborgen-kosten_NL_2-1.jpg

Waarom dit boek?

Wat zijn precies de kosten van een ERP-project? Als implementator van ERP-software horen we deze vraag dagelijks. En terecht: de investering in ERP is dermate groot, dat een goed inzicht in de kostenstructuur en terugverdientijd cruciaal is.

In dit e-book vestigen we de aandacht op het vollédige. Want naast evidente kosten, zoals bijv. licenties en diensten, zijn er ook een aantal (verborgen) kosten die bij het begin van een ERP-traject nogal vaak worden vergeten of onderschat.

Deel e-book

    

Download E-book